سرامیک


 

مهندسی سرامیک، علم به وجود آوردن اشیاء گوناگون مثل مواد غیرآلی، موادغیرفلزی، و دربعضی شرایط ترکیبی از مواد فلز/غیرفلز را در محدوده کار خود دارد. فعالیت این رشته، در زمینه‌های گوناگون پژوهش مثل کامپوزیت های سرامیکی، سرامیک‌های نانوساختار، تکنولوژی پودر، سنتزوفرآیندهای نانو پودر، شیشه و کامپوزیت شیشه - سرامیک می‌باشد.