جدیدترین اخبار
{f:tip}
راهنمای هزینه کرد پایان نامه / رساله در سیستم جامع دانشگاهی گلستان
دستورالعمل سامانه جامع دانشگاهی گلستان- درخواست پرداخت هزینه های مربوط به پایان نامه و رساله12 آذر 1396
{f:tip}
دوره آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی مواد با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی
دوره آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی مواد با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی26 مهر 1396
{f:tip}
سخنرانی علمی با موضوع آشنایی با تحلیل آسیب تجهیزات صنعتی
سخنرانی علمی با موضوع آشنایی با تحلیل آسیب تجهیزات صنعتی5 مهر 1396
{f:tip}
راهنمای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی معدن ورودی ١٣٩٦
انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بخش مهندسی معدن ورودی ١٣٩٦27 شهريور 1396
{f:tip}
آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری بخش مهندسی مواد
آزمون جامع کتبی گروه های خوردگی و سرامیک روز چهارشنبه ١٣٩٦/٠٨/١٠ ساعت ٨ صبح در کلاس ١١٨ برگزار می شود. دروس آزمون به شرح ذیل اعلام می گردد:27 شهريور 1396