آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
خردايش و فرايندهاي فيزيكي محمود عبدالهی بهزاد شهبازي ضلع جنوبي 2- بلوک 6 3516
فلوتاسيون محمود عبدالهی بهزاد شهبازي ب6- ط1 16-6 3516
هيدرومتالورژي محمود عبدالهی بهزاد شهبازي ب6- ط1 12-6 3516