آمار و اطلاعات


 

bulletآمار و اطلاعات

هم اكنون دانشكده فنی و مهندسی متشکل از دو بخش مهندسی مواد و مهندسی معدن و دارای بیش از ۳۴ عضو هیات علمی تمام وقت فعال در هفت گروه تخصصی و دارای بیش از ۲۴۳ دانشجویان كارشناسی‌ارشد و ۹۹ دانشجوی دكتری می‌باشد. اطلاعات بیشتر از زمینه فعالیت‌های تخصصی آموزشی و پژوهشی هریک از دو بخش فوق در صفحه پورتال بخش‌ها و گروه‌های تخصصی ارایه گردیده است. علاوه بر دو بخش مهندسی مواد و مهندسی معدن، ساختار دانشکده شامل معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، امور اداری، امور مالی، نظارت و ارزیابی، و دبیرخانه می‌باشد. همچنین دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس این افتخار را دارد كه به عنوان اولین نهاد آموزشی كشور با طراحی و پیاده‌سازی مدل سرآمدی و حضور در جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی و كسب گواهینامه تعهد به تعالی در سال ۱۳۸۶ خود را به عنوان یكی از دانشكده‌های الگو در زمینه مدیریت مطرح كند.

bullet وضعیت موجود بخش مهندسی مواد

ریاست فعلی بخش مهندسی مواد بر عهده آقای دکتر فرشید مالک قاینی است. این بخش در حال حاضر در کل دارای ۱۹۲ دانشجو می باشد که از این تعداد ۱۲۸ در مقطع کارشناسی ارشد و ۶۴ نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشند. در طول سال های متمادی این بخش موفق شده است تعداد ۷۲۹ دانشجوی کارشناسی ارشد و تعداد ۱۵۰ دانشجوی دکتری را فارغ التحصیل نماید. با توجه به روند رو به رشد فوق العاده کشور، نیاز به توسعه در این بخش کاملا مشهود است زیرا نیاز کشور به شاخه‌های تخصصی جدید مستلزم تاسیس این شاخه هاست.

bullet وضعیت موجود بخش مهندسی معدن

ریاست فعلی بخش مهندسی معدن بر عهده آقای دکتر مسعود منجزی است. این بخش در حال حاضر ۱۵۰ دانشجوی درحال تحصیل دارد که از این تعداد ۱۱۵ در مقطع کارشناسی ارشد و ۳۵ نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشند. در طول سال های متمادی این بخش موفق شده است تعداد ۵۸۳ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در شش گرايش مكانيك سنگ، تونل و فضاهای زیرزمینی، فرآوري مواد معدنی، محیط زیست معدنی، استخراج معدن و اقتصاد مدیریت معدنی به جامعه تقديم نماید. تأسيس دوره‌های جديد آموزش عالی در زمينه‌های مورد نياز كشور و گسترش و تعميق علمی و پژوهشی در رشته‌های مربوطه سرلوحه این بخش می‌باشد.