حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محمود عبدالهی
معاون پژوهشی


حمید دلاوری حسن کیاده
معاون آموزشی و دانشجویی


حمید رضا نجاتی

روسای بخش‌ها


بخش معدن


مسعود منجزی
بخش مواد


رضا میراسمعیلی

مدیران گروه‌ها


نانو مواد


رضا پورصالحی
فرآوری مواد معدنی


احمد جمشیدی زنجانی
استخراج


جعفر خادمی حمیدی
خوردگی و حفاظت از فلزات


تقی شهرابی فراهانی
مکانیک سنگ


حمید رضا نجاتی
شناسایی و انتخاب مواد


همام نفاخ موسوی
سرامیک


امین یوردخانی