نانو مواد


 

گروه نانو مواد دانشگاه تربیت مدرس كه زیرمجموعه بخش مهندسی مواد دانشگاه است در سال 1384 باهدف تربیت نیروی انسانی متخصص در گرایش‌های مختلف فناوری نانو در مقطع كارشناسی‌ارشد راه‌اندازی شد كه از اولین دوره‌های تحصیلات تكمیلی رشته نانو در سطح كشور است. پس از دانش‌آموخته شدن اولین دانشجویان كارشناسی‌ارشد در گرایش نانو مواد، گروه اقدام به پذیرش دانشجوی دكتری در رشته فناوری نانو با گرایش نانو مواد و نانو الكترونیك نموده است.
امكانات موجود در گروه كه نشأت گرفته از توان علمی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بخش‌های مهندسی مواد، مهندسی شیمی و برق الكترونیك است فضای مناسب را جهت تحقیقات پیشرفته علمی در حوزه فناوری نانو را فراهم نموده است.