کارشناسی‌ارشد


 
ردیف نام نام خانوادگی دوره سال ورود
1 افسانه رضايي نشاط روزانه 1394
2 فرشيد نظمي روزانه 1394
3 مهدي بوستاني روزانه 1394
4 كاوش رستمي روزانه 1394
5 وحيد اميني روزانه 1394
6 حميد رسولي روزانه 1394
7 عاطفه اسمعيلي ليما روزانه 1395
8 هانيه هاديزاده قاضياني روزانه 1395
9 عبدالله راستگو روزانه 1395
10 محمد ايزدشناس جهرمي روزانه 1395
11 محمد طاهري روزانه 1395
12 پري چهر بيات روزانه 1396
13 ارشد رنجبر روزانه 1396
14 رامين صائبي نيا روزانه 1396
15 رضا اعلايي روزانه 1396
16 رضا محمدعلي پورهرگلان روزانه 1396
17 پويا مهديقلي پردیس دانشگاهی 1393
18 حامد اميري پردیس دانشگاهی 1395
19 سهراب ناصرمستوفي پردیس دانشگاهی 1395
20 علي سالار وكيل گيلاني پردیس دانشگاهی 1395
21 مهدي فقيهي پردیس دانشگاهی 1395
22 علي عطاريان پردیس دانشگاهی 1396