معرفی


 

bullet معرفی

دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1362 با فعالیت در سطح کارشناسی ارشد تاسیس یافت و در سال 1369 با پذیرش دانشجو در مقطع دكترای تخصصی فعلیت خود را توسعه داد. در سالیان اخیر همراه با افزایش تعداد دانشجویان، در راستای بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی بتدریج دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی شیمی ، مهندسی مکانیک ، و مهندسی صنایع و سیستمها مستقل گشتند. هم اكنون دانشكده فنی و مهندسی متشکل از دو بخش(دپارتمان) مهندسی مواد و مهندسی معدن و دارای بیش از 30 عضو هیات علمی تمام وقت فعال در هفت گروه تخصصی و دارای بیش از 157 دانشجویان كارشناسی‌ارشد و 117 دانشجوی دكتری می‌باشد. اطلاعات بیشتر از زمینه فعالیت¬های تخصصی آموزشی و پژوهشی هریک از دو بخش فوق در صفحه پورتال بخش¬ها و گروه¬های تخصصی ارایه گردیده است.
علاوه بر دو بخش مهندسی مواد و مهندسی معدن ، ساختار دانشکده شامل معاونت آموزشی ، معاونت پژوهشی، امور اداری، امور مالی، نظارت و ارزیابی، و دبیرخانه می¬باشد. اداره پژوهش دانشکده زير نظر معاون پژوهشي دانشكده فعالیت دارد و كارشناسان اين واحد در انجام امور پايان‌نامه، رساله، پشتيباني امور مالي، امور شركت در كنفرانس‌هاي داخل و خارج اعضاي هيأت علمي و دانشجويان، طرح‌هاي تحقيقاتي پژوهشی و كاربردی، دفتر ارتباط با صنعت، كتابخانه و مركز كامپيوتر فعاليت دارند.
در خصوص همكاری‌های بین‌المللی نیز می‌توان به همكاری مشترك دانشكده با دانشگاه خارجی و تبادل و پذیرش دانشجو اشاره نمود. همچنین دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس این افتخار را دارد كه به عنوان اولین نهاد آموزشی كشور با طراحی و پیاده‌سازی مدل سرآمدی و حضور در جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی و كسب گواهینامه تعهد به تعالی در سال 1386 خود را به عنوان یكی از دانشكده‌های الگو در زمینه مدیریت مطرح كند.

bullet ماموریت

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس متعهد به توسعه مرزهای دانش از طریق ایجاد محیط مناسب آموزشی و پژوهشی است. دانشکده ارائه آموزش‌های منعطف با محتوای روزآمد، کاربردی و برخاسته از پژوهش را به جامعه فنی کشور، دولت و منطقه را رسالت خود قرار داده، دانشجویانی با هدف و انگیزه، اعتماد به نفس و خودباور را تربیت می‌نماید. ارتباط قوی با صنعت و دولت به منظور انجام پژوهش‌های کاربردی و کسب درآمدهای اختصاصی با حفظ شأن استاد و دانشجو در جامعه و بدون دغدغه مالی سرلوحه فعالیت‌های دانشکده است.
اعتقاد به شأن و منزلت اعضای هیأت علمی و كاركنان و ایجاد زمینه‌های توسعه و مشارکت آنان در فعالیت‌های دانشگاه از اركان دستیابی به تعالی است. حداکثرسازی تعامل با هیأت علمی در چارچوبی مثبت كه مشوق دانش آفرینی و دانش‌گستری و در راستای استقرار حاكمیت علمی در دانشگاه باشد از پایه‌های تعالی دانشگاه‌هاست. توسعه همكاری‌ها و ارتباط‌های مفید و با ارزش در داخل و خارج كشور به منظور ایجاد ارزش و اعتبار برای دانشگاه و همکاران آن از پایه‌های دستیابی به موفقیت در دانشكده و رسیدن به اهداف راهبردی و عملیاتی دانشگاه تربیت مدرس است.

bullet پیام رئیس دانشکده:

یكی از مهمترین اهداف دانشكده فنی و مهندسی دستیابی به سرآمدی و تعالی پایدار است. تعالی به معنای مدیریت نظام‌مند آموزش (نگهداری و انتشار دانش) و پژوهش (تولید دانش) به عنوان دو رسالت مهم دانشكده و دانشگاه است. اعتقاد به شأن و منزلت هیأت علمی و كاركنان و ایجاد زمینه‌های توسعه و مشارکت آنان در فعالیت‌های دانشگاه از اركان دستیابی به تعالی است. همچنین حداکثرسازی تعامل با هیأت علمی در چارچوبی مثبت كه مشوق دانش‌آفرینی و دانش‌گستری و در راستای استقرار حاكمیت علمی در دانشگاه باشد از پایه‌های تعالی دانشگاه‌هاست. توسعه همكاری‌ها و ارتباط‌های مفید و با ارزش در داخل و خارج كشور به منظور ایجاد ارزش و اعتبار برای دانشگاه و همکاران آن از پایه‌های دستیابی به موفقیت در دانشكده و رسیدن به اهداف راهبردی و عملیاتی دانشگاه تربیت مدرس است.
دانشكده این امر را در نظر دارد كه در برنامه‌ریزی‌های كوتاه مدت و بلند مدت جهت مدیریت، بایستی عوامل متعددی از جمله تغییر نیازهای آموزشی، تغییر نیازها و انتظارات صنعت، جامعه، دانشجویان، هیأت علمی، كاركنان و سایر ذی‌نفعان، فرصت‌های همكاری ملی و بین‌المللی، فناوری‌های نو، ویژگی‌های جغرافیایی و اجتماعی، میزان دسترسی به منابع و ... را مد نظر داشت، لذا به منظور اطمینان از دستیابی به این اهداف، در برنامه‌ریزی‌های خود سیستمی جهت ارزیابی مستمر فعالیت‌ها و تحقق برنامه‌ها در دانشكده را طراحی و اجرا خواهد كرد.

bulletساختار سازمانی

bulletآمار و اطلاعات