آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
نانومواد در پزشکی حمید دلاوری حسن كیاده ... بلوک3 طبقه 2 شرقی اتاق 251 3917
نانوساختارها رضا پورصالحی ... بلوک3 طبقه 1 شرقی اتاق 151 3993
نانومواد سهراب سنجابی ... بلوک3 طبقه 1 شرقی اتاق 157 4911