آزمایشگاه‌ها


 

bullet تکنولوژی پودر

اين آزمايشگاه داراي تجهيزات مربوط به سنتز پودر و نانو پودرهاي فلزي و سراميكي و نيز داراي تجهيزات مربوط به ساخت قطعات فلزي و سراميكي با استفاده از تكنولوژي پودر مي باشد. اندازه گيري توزيع اندازه ذره ليزري در محدوده 600-1 ميكرون (LPSA)، آسياب ماهواره اي جهت خردايش پودرهاي فلزي و سراميكي، گرايندر جهت خردايش مواد فلزي و سراميكي كلسينه شده، آون خلاء، كوره لوله اي oC 1200 با امكان كنترل اتمسفر، مخلوط كن V شكل جهت مخلوط نمودن پودرهاي فلزي و سراميكي، پرس هيدروليك 30 تني جهت متراكم نمودن پودرهاي فلزي و سراميكي، pH متر، Hot Plate و همزن مغناطيسي و غير مغناطيسي، حمام ثابت جهت تثبيت دماي مخازن واكنش، دستگاه غربال لرزان جهت اندازه گيري توزيع اندازه ذره پودرهاي فلزي و سراميكي، دستگاه سانتريفوژ جهت جدا نمودن ذرات جامد از مايع، در اين آزمايشگاه امكان سرويس دهي همه تجهيزات وجود دارد اما عمده ترين دستگاهي كه همواره آمادگي سرويس دهي را دارد دستگاه LPSA مي باشد.

تجهیزات

 • آون خلأ
 • دستگاه سانتریفیوژ
 • کوره لوله ای
 • مخلوط کنV شکل
 • pH متر
 • همزن مغناطیسی و غیرمغناطیسی
 • غربال لرزان

ارتباط با ما

 • مسئول آزمایشگاه: دکتر صراف ماموری
 • آدرس: دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 2 شرقی
 • تلفن: 82883970

bullet شیشه

در این آزمایشگاه فرآیند سنتز انواع شیشه ها، شیشه - سرامیک ها و نانو کامپوزیت های با زمینه شیشه انجام می شود. فرآیند ساخت شیشه ها از طریق ریخته گری مذاب، زینتر پودر شیشه و روش سل – ژل صورت میگیرد. بررسی خواص قطعات شامل خواص مکانیکی، اپتیکی، بیواکتیویته، دی الکتریک و غیره از جمله فعالیتهای این آزمایشگاه است.
تجهیزات شامل: کوره ذوب شیشه، کوره عملیات حرارتی، دستگاه پرس، اندازه گیری استحکام خمشی و فشاری، دستگاه آسیاب ماهواره ای، ترازوی ارشمیدوس، خشک کن و سایر وسایل آزمایشگاهی و ....

ارتباط با ما

 • مسئول آزمایشگاه : دکتر پروين عليزاده
 • آدرس: دانشکده فنی و مهندسی، طبقه 1 شرقی
 • تلفن: 82883968

تجهیزات

 • کوره ذوب شیشه
 • کوره عملیات حرارتی
 • دستگاه پرس
 • اندازه گیری استحکام خمشی و فشاری
 • دستگاه آسیاب ماهواره ای
 • ترازوی ارشمیدوس
 • خشک کن

bullet کامپوزیت

فعالیت های این آزمایشگاه شامل، سنتز نانو کامپوزیتها، کامپوزیتهای فلز- سرامیک و یا سرامیک – سرامیک به صورت اکسیدی و یا غیر اکسیدی می باشد. بررسی خواص سینترینگ و خواص مکانیکی این قطعات نیز سنتز پودرهای سرامیکی به روش شیمیایی و بررسی رفتار رئولوژی آنها از جمله فعالیتهای دیگر این آزمایشگاه است. تجهیزات موجود شامل انواع کوره های عملیات حرارتی، خشک کن، پرس هیدرولیک، دستگاه رئومتر، دستگاه غربال لرزان جهت اندازه گيري توزيع اندازه ذره پودرهاي فلزي و سراميكي و سایر لوازم آزمایشگاهی می باشد.

تجهیزات

 • کوره های سینتر 0c 1200، 0c 1500، 0c 1700
 • خشک کن
 • پرس هیدرولیک
 • دستگاه رئومتر
 • دستگاه غربال لرزان

ارتباط با ما

 • مسئول آزمایشگاه : دکتر طاهری نساج
 • آدرس: دانشکده مهندسی مواد و معدن، طبقه 2 شرقی
 • تلفن: 82883943

bullet الکتروسرامیک

 • مسئول آزمایشگاه : دکتر یوردخانی
 • آدرس: دانشکده فنی و مهندسی، طبقه 2 شرقی
 • تلفن: 82883941