آزمایشگاه‌ها


 
ردیف نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
1  مکانیک سنگ  دکتر قزوینیان احمدی شیخانی 3507  سوله جنب مسجد
2  آماده سازی نمونه(مکانیک سنگ)  دکتر قزوینیان احمدی شیخانی    دانشکده فنی و مهندسی، بلوک 6، طبقه اول، شماره 616
3  مدلسازی فیزیکی  دکتر گشتاسبی احمدی شیخانی 3380  ضلع جنوبي بلوک 6 طبقه1-
4  ابزار بندی  دکتر گشتاسبی احمدی شیخانی 3377  ضلع جنوبي بلوک 6 طبقه1-
5 خزش  دکتر گشتاسبی احمدی شیخانی 3351  ضلع جنوبي بلوک 6 طبقه1-
6  کارگاه مکانیک سنگ  دکتر گشتاسبی احمدی شیخانی 3377  ضلع جنوبي بلوک 6 طبقه2-
7  مکانیک سنگ 2  دکتر گشتاسبی احمدی شیخانی 3377  ضلع جنوبي بلوک 6 طبقه2-

bullet فعالیت‌ها

 • سنگ شكني، فكي، 1كيلوگرم
 • سنگ شكني، غلطكي، 1كيلوگرم
 • آسيا (ميله اي)، ريزتر از 0/5 ميليمتر، 1كيلوگرم
 • آسيا (ميله اي)، ريزتر از 0/25 ميليمتر، 1كيلوگرم
 • آسيا (گلوله اي)، ريزتر از 0/15 ميليمتر، 1كيلوگرم
 • آسيا (گلوله اي)، ريزتر از 0/075 ميليمتر، 1كيلوگرم
 • آسيا (گلوله اي)، ريزتر از 0/038 ميليمتر، 1كيلوگرم
 • تجزيه سرندي خشك، حداكثر 8 سرند، هر نمونه
 • تجزيه سرندي تر، حداكثر 8 سرند، هر نمونه
 • تجزيه زير سرندي، فتوسديمنتومتر، هر نمونه
 • جيگ، هر جدايش، تا 2 كيلوگرم
 • ميز لرزان، هر جدايش، تا 2 كيلوگرم
 • هيدروسيكلون، هر نمونه، 1كيلوگرم
 • جدايش مغناطيسي، هر جدايش، تا 5/0 كيلوگرم
 • فلوتاسيون معمولي، هر جدايش، تا 1 كيلوگرم
 • فلوتاسيون ستوني، هر جدايش، تا 2 كيلوگرم
 • ليچينگ، استخراج با حلال، جذب روي سطح كربن ، تبادل يوني و ترسيب، هر نمونه
 • اسپيرال، هر نمونه، تا 2 كيلوگرم
 • جذب اتمي، قلع، سديم، پتاسيم، منيزيم، کبالت، کروم، کلسيم، سرب، روي، مس و آهن، هر عنصر
 • ليچينگ ستوني، هر ستون
 • تعيين زاويه سطح تماس، هر نمونه
 • تعيين کشش سطحي، هر نمونه
 • CV، هر آزمایش

bulletتجهیزات

 • ترازو، ساخت آمريکا، در سال 1376
 • ترازوديجيتال، ساخت ژاپن، در سال 1376
 • دوربين ديجيتال، ساخت ژاپن، در سال 1382
 • پمپ خلاء، ساخت سوئيس، در سال 1376
 • کمپرسورهوا، ساخت ايران، در سال 1376
 • اون، ساخت ايران، در سال 1376
 • اون، ساخت ايران، در سال 1376
 • کامپيوتر،در سال  1376
 • کامپيوتر، در سال 1378
 • کامپيوتر، در سال 1383
 • پرينتر، ساخت چين،در سال  1383
 • سري الکها، ساخت ايران، در سال 1376
 • ميکروسکوپ پلاريزان، ساخت چين،در سال  1383
 • مغزه گير، ساخت هند، در سال 1995
 • مغزه گير، ساخت ليختن اشتاين
 • مغزه گير، ساخت ليختن اشتاين
 • برش وتسطيح مغزه، ساخت هند، در سال 1995
 • برش وتسطيح مغزه، ساخت ايران، در سال 1379
 • لاشه بر سنگ، ساخت هند، در سال 1999
 • تسطيح مغزه، ساخت هند، در سال 2001
 • پرس هيدروليک برقي 200تن، ساخت هند،در سال  1995
 • پرس هيدروليک برقي 100تن، ساخت هند، در سال 1995
 • کنترل کننده فشار بالاي روغن 0.5 تا 70مگاپاسکال براي آزمايش سه محوري، ساخت هند،در سال 1995
 • سلول سه محوري هوک، ساخت هند،در سال  1995
 • سلول سه محوري يونيورسال25 تا 54 ميلي متر، ساخت هند، در سال 1995
 • سلول سه محوري يونيورسال 38 تا 83 ميلي متر، ساخت هند، در سال 2001
 • برش مستقيم سنگ بکر، ساخت هند،در سال  1995
 • نفوذ پديري سنگ با هواي فشرده، ساخت هند، در سال 1995
 • بارنقطه ايي، ساخت هند، در سال 1995
 • برزيلي، ساخت هند،در سال  1995
 • برش سطوح ضعيف سنگ، ساخت هند، در سال 1995
 • دوام وارفتگي سنگ، ساخت هند، در سال 1995
 • چکش اشميت، ساخت هند،در سال  1995
 • کشش بولت به همراه نيرو سنجها، ساخت هند، در سال 2002
 • جک مسطح وجابجايي سنج، ساخت هند، در سال 1998
 • اندازه گير جابجايي(مکانيکي)، ساخت هندوژاپن، در سال 1995
 • اندازه گير جابجايي(ديجيتال)، ساخت ژاپن، در سال 1999
 • سايش لس آنجلس، ساخت انگليس، در سال 1994
 • ميز ويبره، ساخت انگليس، در سال 1994
 • برش سطوح ضعيف سنگ30*30، ساخت ايران، در سال 1385
 • اندازه گير تغييرات طول نمونه هاي سنگي وبتني در طول زمان، ساخت ايران، در سال 1385
 • استرين انديکاتور، ساخت هند، در سال 1995
 • سرعت امواج الترا سونيک در سنگ، ساخت انگليس، در سال 2003
 • ارزش ماسه، ساخت ايران
 • پروفيل متر، ساخت ايران
 • تيلت متر، ساخت ايران
 • برش 30*30، ساخت ايران
 • ديتالاگر8کانال، ساخت ايران

 

دستگاه‌هاي مغزه‌گيري

آزمايشگاه داراي سه دستگاه مغزه‌گيري با قابليت تهيه مغزه از قطر 10 ميلي‌متر تا 500 ميلي‌متر است. مغزه‌ها از بلوك‌هاي سنگي و يا از مغزه‌هاي بزرگ تهيه مي‌شود.
نگهداري:

 •  كنترل جريان و قدرت برق
 •  تهيه و تعويض سر مته

دستگاه‌هاي برش و تسطيح مغزه

مغزه‌هاي تهيه شده توسط دستگاه‌هاي برش در ابعاد استاندارد بريده شده و سر و ته آن تسطيح مي‌شود. توانايي تسطيح مغزه‌ها از قطر 10 ميلي‌متر تا 100 ميلي‌متر است.
نگهداري:

 •  كنترل قدرت و جريان برق
 • تهيه و تعويض ديسك‌هاي برش و تسطيح
 • تهيه و تعويض برل برينگ‌ها
 • دستگاه‌هاي مربوط به تعيين انديس‌هاي فيزيكي سنگ

(درصد رطوبت، درصد جذب آب، تخلخل، دانسيته) كه عبارتند از:

 •  ترازوي ديجيتال به ظرفيت 3 كيلوگرم و دقت 01/0 گرم
 • ترازوي مكانيكي به ظرفيت 2650 گرم و دقت 1/0 گرم
 • فورهاي خشك‌كن
 • پمپ وكيوم
 • دسيكاتور

نگهداري:

 • تهيه و تعويض روغن وكيوم
 • كاليبراسيون ترازوها(هر سال)
 • مطالعه ميكروسكوپي مقاطع سنگ با استفاده از ميكروسكوپ پلاريزان
 • براي تشخيص كاني‌ها و ساختارهاي ميكروسكوپي سنگ به كار مي‌رود

دستگاه اندازه‌گيري مقاومت بار نقطه‌اي
در اين آزمايش نمونه سنگ(به صورت مغزه يا نامنظم) توسط اعمال بار نقطه‌اي توسط مخروط‌هايي با نوك كروي (mm5=r)شكسته مي‌شود. نيروي وارده توسط فشارسنج‌هاي عقربه‌اي ثبت مي‌شود. اين وسيله براي مطالعات اوليه و صحرايي مفيد است. با استفاده از انديس بار نقطه‌اي مي‌توان مقاومت تك محوري سنگ را پيش‌بيني كرد.
نگهداري:

 •  كاليبراسيون فشارسنج هر 6 ماه
 • تعويض روغن هيدروليك هر سال
 • كنترل كرويت نوك مخروط
 • كاليبراسيون خط كش دستگاه
 • دستگاه اندازه‌گيري كشش غير مستقيم (برزيلي)

از آنجايي اندازه‌گيري مقاومت كششي سنگ به طور مستقيم مشكل است لذا براي براي برآورد آن از دستگاه برزيلي استفاده مي‌شود. در اين آزمايش نمونه‌هاي مغزه سنگ به شكل قرص‌هايي به ضخامت حداقل نيمي از قطر نمونه تهيه مي‌شود و بين دو فك به صورت قطري قرار داده مي‌شود و تحت بارگذاري قرار مي‌گيرد. نمونه با ايجاد يك ترك كششي گسيخته مي‌شود.
نگهداري:

 •  كاليبراسيون فشارسنج هر 6 ماه
 • تعويض روغن هيدروليك سالانه

دستگاه اندازه‌گيري مقاومت فشاري تك محوره

در اين آزمايش نمونه مغزه آماده شده داخل دستگاه قرار داده مي‌شود و توسط جك تحت بارگذاري قرار مي‌گيرد. آزمايشگاه مكانيك سنگ داراي دو دستگاه به ظرفيت 100 و 200 تن مي‌باشد. نرخ بارگذاري دستگاه به طور دستي كنترل مي‌شود.
نگهداري:

 •  كاليبراسيون فشارسنج هر 6 ماه
 • تعويض روغن هيدروليك سالانه
 • كنترل محكم بودن اتصالات و ستون‌ها (قبل از هر آزمايش)
 • كنترل جريان و قدرت برق

 دستگاه اندازه‌گيري مقاومت فشاري سه محوره
براي انجام اين آزمايش از سلول هوك يا سلول يونيورسال استفاده مي‌شود كه در آن ضمن اعمال يك فشار هيدروستاتيك، نمونه تحت تنشي قائم توسط دستگاه تك محوره قرار مي‌گيرد، براي ايجاد و حفظ فشار لازم در سلول از يك پمپ مخصوص استفاده مي‌شود.
با انجام اين آزمايش پوش گسيختگي موهر رسم مي‌شود و براساس آن پارامترهاي مقاومت سنگ تعيين مي‌شود.
آزمايشگاه داراي يك سلول هوك براي نمونه‌هاي به قطر 54 ميلي‌متر و همچنين يك سلول يونيورسال براي نمونه‌هاي به قطر 20 تا 83 ميلي‌متر و فشارهاي هيدروستاتيك تا هفتاد مگا پاسكال مي‌باشد.
نگهداري:

 •  كنترل قدرت و جريان برق
 • كاليبراسيون فشار سنج‌ها(هر 6 ماه)
 • تعويض روغن هيدروليك(سالانه)‌

 اندازه‌گيري مدول الاستيك و ضريب پواسون
همزمان با انجام آزمايش تك محوره چنانچه لازم باشد كرنش‌هاي طولي و جانبي نيز قابل اندازه‌گيري است. براي انجام آن نيز منبع تغذيه و ديتالاگر به همراه جابجايي سنج‌ها، نيروسنج‌ها و فشار سنج‌هاي ديجيتال لازم است تا در حين آزمايش اندازه‌گيري‌هاي دقيق انجام شود.
نگهداري:

 •  كاليبراسيون ابزار دقيق(هر6 ماه)

آزمايش شاخص دوام
اين آزمايش براي تعيين ميزان مقاومت سنگ تحت تأثير دو مرحله تر و خشك شدن متوالي به كار مي‌رود. شاخص دوام وارفتگي مقدار درصد وزني باقيمانده نمونه پس از دو مرحله مي‌باشد كه نشانگر ميزان پايداري سنگ در برابر هوازدگي طبيعي است.
نگهداري:

 • كنترل ظروف دستگاه و در صورت لزوم تعويض آنها

آزمايش تعيين سرعت عبور موج فشاري و برشي از داخل سنگ
اين آزمايش جزء آزمايش‌هاي غير مخرب مي‌باشد و براي تعيين سرعت گذر امواج فشاري و برشي از داخل سنگ طراحي شده است، با اطلاع از سرعت انتشار امواج طولي و عرضي مي‌توان برآوردهايي از خواص ديناميكي سنگ بدست آورد.
 آزمايش سختي سنگ
اين آزمايش توسط چكش اشميت و براي تعيين سختي سنگ به كار مي‌رود، براي انجام آن، ميله چكش روي نمونه قرار گرفته و با فشار دادن چكش به سنگ، فنر داخل چكش فشرده مي‌شود. در اثر ذخيره شدن انرژي در فنر، ضامن فنر آزاد شده و به وزنه‌اي كه روي ميله چكش قرار گرفته ضربه مي‌زند. ارتفاع واجهش وزنه از روي خط كش دستگاه قرائت مي‌شود.
نگهداري:

 •  كاليبراسيون با سندان استاندارد(قبل از هر آزمايش)

آزمايش مقاومت برشي درزه
در اين آزمايش مقاومت برشي نمونه در امتداد يك ناپيوستگي و يا سطح ضعيف از پيش تعيين شده اندازه‌گيري مي‌شود، نمونه قالب‌گيري شده درون دستگاه قرار مي‌گيرد و در حالي كه تحت اثر نيروي قائم قرار دارد، توسط نيروي افقي تحت برش قرار مي‌گيرد. در اين آزمايش نيروي قائم و برش و جابجايي برش اندازه‌گيري مي‌شود.
نگهداري:

 •  كنترل پمپ‌ها و تعويض روغن هيدروليك
 •  كاليبراسيون فشار سنج‌ها و جابجايي سنج‌ها

bullet اصول ایمنی کار

 • براي كار در آزمايشگاه و كارگاه گذراندن دوره‌هاي عمومي ايمني الزامي است.
 • قبل از شروع به كار از محل جعبه كمك‌هاي اوليه و كليد اصلي قطع و وصل برق آگاه شويد.
 • در هنگام خستگي و خواب آلودگي از كار با دستگاه‌ها اجتناب كنيد.
 • حداكثر زمان استفاده از آزمايشگاه‌ها در يك روز براي هر نفر 8 ساعت است.
 • حين انجام كار با تجهيزات كارگاه و وسايل آزمايشگاه استفاده از پوشش‌هاي ايمني نظير كفش ايمني، لباس ضد آب، دستكش لاستيكي، پيش‌بند، چكمه لاستيكي، ماسك ضد غبار، عينك ايمني،گوشي و كلاه ايمني بر حسب مورد ضروري است.
 • كار در آزمايشگاه تابع مقررات و زمان‌بندي دقيق است، لذا در مورد بازه زماني كار در آزمايشگاه و زمان‌هاي استفاده از آن با كارشناس آزمايشگاه هماهنگ باشيد.
 • بعد از كار با تجهيزات كارگاه و وسايل آزمايشگاه، تميز كردن محيط آزمايشگاه بر عهده همان فرد مي‌باشد. بنابراين محيط و وسايل را بلافاصله بعد از انجام هر آزمايش تميز و مرتب نماييد.
 • استفاده غير اصولي از دستگاه‌ها منجر بر خرابي دستگاه‌ها، كاهش حساسيت آنها و يا حوادث ناگوار براي كاربر خواهد شد. لذا قبل از استفاده از هر دستگاه حتماً از كارشناس آزمايشگاه‌ها راهنمايي‌هاي لازم را بخواهيد.
 • لوازم ايمني را پس از استفاده تميز كرده و در جاي خود قرار دهيد.
 • از ريختن مواد جامد و باقي مانده ملات در داخل سينك و كف شور جدا خودداري كنيد.
 • فقط در محدوده تعيين شده فعاليت كنيد و از دست زدن به نمونه‌ها و مواد سايرين پرهيز كنيد.
 • استفاده از سيستم تهويه در شرايط آماده سازي نمونه در حالت خشك و يا توليد غبار الزامي است.
 • براي استفاده از آن از كارشناس آزمايشگاه راهنمايي‌هاي لازم را بخواهيد.